Žaidimo taisyklės

 

Žaidimo taisyklės

1.       Žaidimo organizatorius

1.1.    UAB „Būsto projektai“ juridinio asmens kodas 303271636, buveinės adresas Goštauto 40B, Vilnius (toliau – Organizatorius), organizuoja „Įsigijus būstą Karaliaučiaus g. projekte „Eika namai Pilaitėje“ dar šią vasarą ir vienam laimingajam padovanosime būsto apdailą“ žaidimą (toliau – žaidimas). Žaidimas yra vykdomas pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

2.       Žaidimas

2.1.    Žaidimas vyksta nuo 2017-06-16 iki 2017-08-31 (imtinai).

2.2.    Žaidime gali dalyvauti asmenys, žaidimo metu įsigiję būstą Karaliaučiaus g. projekte „Eika namai Pilaitėje“.

2.3.    Vienam laimingajam dovanojama pilna būsto apdaila. Apdailos aprašymas patalpintas internetinėje svetainėje www.eikanamaipilaiteje.lt. Bendra prizo vertė iki 16.000 Eur priklausomai nuo įsigyto buto ploto.

2.4.    Prizo laimėtojas bus išrinktas burtų keliu ir paskelbtas 2017-09-04 interneto svetainėje www.eikanamaipilaiteje.lt. Su laimėtoju taip pat bus susisiekta asmeniškai iki 2017-09-05 dienos.

2.5.    Per dvi savaites nuo laimėtojo paskelbimo, laimėtojui nepasirašius susitarimo bus renkamas kitas laimėtojas.

2.6.    Žaidime negali dalyvauti UAB „Būsto projektai“ ir UAB „Eika“ darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti organizatoriaus žaidimo rengimo metu, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.

2.7.    Pirkėjo pasirinkimas pirkti būstą Karaliaučiaus g. projekte „Eika namai Pilaitėje“ yra laikoma dalyvio sutikimu dalyvauti žaidime. Dalyvaudamas šiame žaidime, dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis žaidimo vykdymo tikslais ir, laimėjimo atveju, paskelbti jo vardą, pavardę žaidimo tinklalapyje www.eikanamaipilaiteje.lt. 

2.8.     Kitais atvejais, nenumatytais šiose taisyklėse, organizatorius gali priimti sprendimus, pagrįstus Lietuvos Respublikos įstatymais. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles arba nutraukti žaidimą apie pasikeitimus iš anksto pranešęs interneto svetainėje www.eikanamaipilaiteje.lt

2.9.    Visą informaciją apie vykstantį žaidimą galima rasti interneto svetainėje www.eikanamaipilaiteje.lt. Visus su žaidimu susijusius klausimus galima siųsti el. paštu augustas@eika.lt arba justinas@eika.lt. Telefonas pasiteirauti – +370 620 95342 arba +370 698 56508 (darbo dienomis nuo 09:00 iki 18:00 val.)

 

3.       Ginčų nagrinėjimo tvarka

3.1.    Visus skundus susijusius su žaidimu, įskaitant skundus, susijusius su Prizo atsiėmimo ir/ar teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

3.2.    Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2017-09-10 dienos Organizatoriaus buveinės adresu.

3.3.    Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

 

4.       Asmens duomenų apsauga

4.1.    Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius. Asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su Organizatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su žaidimu susijusias funkcijas.

4.2.    Žaidimo metu surinkti duomenys bus naudojami žaidimo organizavimo, įskaitant žaidimo dalyvių vardų, pavardžių viešą paskelbimą, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

4.3.    Asmenys dalyvaudami žaidime ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.4.    Žaidimo dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

4.5.    Žaidimo metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo žaidimo pabaigos.

 

5.       Atsakomybė

5.1.    Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu žaidime.

5.2.    Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su žaidimo panaikinimu ar žaidimo vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su prizo atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

5.3.    Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su prizo kokybe ir/ar kitomis prizo savybėmis.

 

6.       Mokesčiai ir kitos išlaidos

6.1.    Visas išlaidas, susijusias su susitarimo pasirašymu, sumoka pats žaidimo dalyvis, nebent organizatorius ir laimėtojas sutaria kitaip.

 

7.       Kitos sąlygos

7.1. Visi asmenys, dalyvaujantys žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

7.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti šias Taisykles ir/ar Prizų atsiėmimo tvarką. Apie taisyklių ir/ar prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimus organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.eikanamaipilaiteje.lt

7.3. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių gynimo įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose taisyklės neaptartais klausimais organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

7.4. Prizai į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiami. Apdailos darbų atlikimo terminas – iki 3 mėn. nuo buto pridavimo gyventojams.

7.5. Apdailos medžiagos gali keistis, jeigu būsto įrengimo metu tiekėjai neturės žaidime numatytų apdailos medžiagų.

Susisiekite

 
+370 620 95342
Karaliaučiaus g. 9A
Darbo laikas:
I - V 9.00 - 18.00
Dirbame ir šeštadieniais
iš anksto susitarus.
 

 

 
+370 698 56508
Karaliaučiaus g. 9A
Darbo laikas:
I - V 9.00 - 18.00
Dirbame ir šeštadieniais 
iš anksto susitarus.
 
© 2015 EIKA. Visos teisės saugomos.
NAUJI BUTAI, butai Vilniuje, nekilnojamasis turtas.
A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. +370 5 251 4255.